Deze site is eigendom van c.q. de onderliggende applicatie wordt in licentie gehouden door Schouwenaar Tankstation Exploitatie bv. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van Schouwenaar Tankstation Exploitatie bv op het World Wide Web (WWW). Een en ander wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Schouwenaar Tankstation Exploitatie bv pretendeert met de inhoud van deze site geen oplossingen voor algemene en/of individuele, al dan niet juridische problemen en/of vragen aan te reiken.

Ingebouwde hypertext links naar WWW-pagina’s van derden worden niet door Schouwenaar Tankstation Exploitatie bv onderhouden. Schouwenaar Tankstation Exploitatie bv accepteert mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid, actualiteit en/of relevantie van die pagina’s.

Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan de site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met Schouwenaar Tankstation Exploitatie bv en/of diens medewerkers ontstaan.

Binnen onze organisatie wordt gebruik gemaakt van eMail en andere vormen van electronische informatie-uitwisseling. Schouwenaar Tankstation Exploitatie bv attendeert erop dat eMail-verkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld, tenzij tussen Schouwenaar Tankstation Exploitatie bv en de verzender reeds een klanten-verhouding bestaat en/of Schouwenaar Tankstation Exploitatie bv in de gelegenheid is geweest zich ervan te vergewissen dat een behartiging van de belangen van de verzender geen tegenstrijdig belang oplevert voor de belangen van cliënten van Schouwenaar Tankstation Exploitatie bv. Bij gebruik van electronische informatie-uitwisseling zonder encryptie aanvaardt de gebruiker het risico dat de inhoud daarvan kenbaar wordt voor derden.

Schouwenaar Tankstation Exploitatie bv wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site en de daaraan gerelateerde webapplicaties uitdrukkelijk af.